Angelika Menze

O nas

Polsko-Niemieckie Biuro jest prywatną firmą działającą od 1 lutego 2001 roku w zakresie polsko-niemieckiej wymiany kulturalnej i gospodarczej. Obok funkcji administracyjnych oraz łącznikowych dla różnych polsko-niemieckich kół i zrzeszeń gospodarczych, biuro udziela indywidualnego wsparcia dla podmiotów i instytucji publicznych oraz firm prywatnych w trakcie przygotowywania i realizacji projektów, a także w poszukiwaniu partnerów kooperacyjnych.

Prezesem Zarządu jest pani Angelika Menze, posiadająca wieloletnie doświadczenie w dziedzinie treningu językowego i komunikacyjnego prowadzonego w szkolnictwie oraz sektorze gospodarczym w Polsce i w Niemczech. Angelika Menze urodziła się w Essen, od 1997 roku mieszka w Poznaniu.


Usługi

Zadania instytucjonalne

Polsko-Niemieckie Koło Gospodarcze w Poznaniu (Biuro Zarządu)

Usługi biznesowe na rzecz:

niemieckich firm, instytucji oraz zrzeszeń w Polsce oraz
firm polskich, instytucji oraz zainteresowanych grup w Niemczech

  • Tworzenie koncepcji oraz realizacja imprez targowych i spotkań kooperacyjnych
  • Prowadzenie kampanii marketingowych i prasowych
  • Usługi typu research i personalne
  • Serwis biurowy

Kontakt

Polsko-Niemieckie Biuro
Angelika Menze Sp. z o.o.
ul. Konopnickiej 14/2
60-771 Poznań

Tel. +48 61 864 30 40
Fax +48 61 864 30 58

biuro@angelika-menze.poznan.pl
www.angelika-menze.poznan.pl

Sąd Rejonowy w Poznaniu
XXI Wydział Gospodarczy
KRS 0000135372

NIP 783-15-41-475
Kapitał zakładowy 100 000 PLN

Partnerzy

Dwk-poznan Forum Poznań Partner International